رو عنوان : PreTitle
عنوان : كتاب « همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی»، تالیف دكتر سید صادق حقیقت به عنوان اثر برگزیده در بخش دین، مذهب و فلسفه در بیست و چهارمین دوره جایزه كتاب اصفهان انتخاب شد.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، كتاب «همروي فلسفه سياسي و فقه سياسي»، تاليف آقاي دكتر سيد صادق حقيقت، استاد تمام دپارتمان علوم سياسي دانشگاه مفيد به عنوان اثر برگزيده در بخش دين، مذهب و فلسفه، در بيست و چهارمين دوره جايزه كتاب اصفهان انتخاب شد. 


معرفي كتاب:

کتاب «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» نوشته استاد سید صادق حقیقت در سال  ۱۳۹۶ به چاپ رسيد. در معرفي اين كتاب آمده است:

«رویکرد همرَوی» راه میانه یا راه سومی بین دو رویکرد حداکثری و حداقلی به شمار می­ رود؛ و بر تعامل ادله عقلی (فرامتنی) با ادله قرآنی- روایی (متنی) تکیه می­ زند. از جهتی، می­ توان این رویکرد را ادامه کوشش فارابی (در نسبت­ سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی) و نایینی و آخوند خراسانی (در سنجش ظرفیت فقه در مقابل تجدد) ارزیابی کرد.

نظریه همروی- کوشش اولیه­ ای که در این کتاب تحت عنوان «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» صورت پذیرفته- را می­ توان زیرمجموعه عنوانی عام­ تر، یعنی «رویکرد همروی» قرار داد. متفکران زیادی در زیر چتر رویکرد همروی قرار دارند؛ حتی فارابی در عصر زرین تمدن اسلامی که نسبت فلسفه سیاسی و فقه مدنی را با رویکردی عقلی به بحث گذاشت. وی کلیات سیاست را به فلسفه، و جزییات آن را به فقه واگذارد؛ و همین مسئله باعث شد در طول زمان فقه سیاسی جا را برای فلسفه سیاسی و رویکرد عقلانی به سیاست تنگ­تر نماید. این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی فقط رویکرد فلسفی و یا فقهی به سیاست داشته­ اند.

 نظریه همروی در چهار سطح امکان طرح دارد: پل زدن بین روش­ های معرفتی، جمع بین روش­ های متنی و فرامتنی (و متن­ گرایانه و زمینه­ گرایانه)، همسویی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، و بالاخره ترکیب سازوار سنت و تجدد. موضوع کتاب حاضر همسویی و تعامل فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است.

این کتاب شامل بیش از یک دهه پژوهش و کوشش هاب قلمی نوبسنده در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی حول محور نظریه همروی است. به اعتقاد نویسنده این کتاب، هرمنوتیک و گفتمان دو روش مهم مدرن و پسامدرن محسوب می شوند که ممکن است بتوانند شیوه فهم را در اندیشه اسلامی متحول سازند.

اين كتاب شامل يك مقدمه و دو بخش به شرح زیر است:

 بخش اول: چارچوب نظریه همروی

تفاوت رویکرد حداکثری و حداقلی

بررسی و نقد رویکرد حداکثری

بررسی و نقد رویکرد حداقلی

پیشینه نسبت سنجی فلسفه­ سیاسی و فقه­ سیاسی

ارکان نظریه همروی

کاربرد نظریه همروی

بخش دوم: مبانی و روش­ شناسی 

ظرفیت­ سنجی دین نسبت به مفاهیم سیاسی مدرن

طبقه­ بندی دانش سیاسی

چیستی و گونه­ های فلسفه­ سیاسی

رابطه فلسفه­ سیاسی، کلام سیاسی و فقه­ سیاسی

استنباط و نقش زمان و مکان

تحولی روش­ شناسانه در فقه­ سیاسی

هرمنوتیک و مطالعات اسلامی

گفتمان و مطالعات اسلامی و ایرانی

گونه­ شناسی ارتباط دین و سیاست

اسلام سیاسی و اسلام غیرسیاسی

(منبع: مهر)