رو عنوان : PreTitle
عنوان : انتصاب جناب آقای دكتر حسین سلیمانی به سمت معاون پژوهشی دانشگاه مفید
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد،‌ جناب آقاي دكتر سيد مسعود موسوي اردبيلي، رياست محترم دانشگاه مفيد طي حكمي جناب آقاي دكتر حسين سليماني را به سمت معاون پژوهشي اين دانشگاه منصوب كردند.
در اين حكم آمده است:

جناب آقاي دكتر حسين سليماني

نظر به سوابق علمي و پژوهشي جنابعالي و با توجه به روحيه مبتكر و تلاشگر حضرتعالي، به موجب اين حكم به مدت دو سال به عنوان معاون پژوهشي دانشگاه مفيد منصوب مي شويد. از آنجا كه مهمترين عرصه بروز و ظهور پژوهش در دانشگاه برنامه هاي دكتري آن است، مقتضي است در دوره مديريت خود به طور ويژه براي ارتقاي كيفي دوره هاي دكتري دانشگاه اهتمام ورزيد.

از خداي متعال دوام توفيقات حضرتعالي را طلب مي كنم.

سيد مسعود موسوي
همچنين در مراسم توديع و معارفه معاون پژوهشي كه با حضور رياست محترم دانشگاه، اعضاي هيات علمي و نيز مديران و كاركنان معاونت پژوهشي برگزار شد، از زحمات جناب آقاي دكتر ناصر الهي، معاون پيشين پژوهشي دانشگاه مفيد قدرداني به عمل آمد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد،‌ جناب آقاي دكتر سيد مسعود موسوي اردبيلي، رياست محترم دانشگاه مفيد طي حكمي جناب آقاي دكتر حسين سليماني را به سمت معاون پژوهشي دانشگاه مفيد منصوب كردند.در حكم انتصاب ايشان آمده است:

جناب آقاي دكتر حسين سليماني

نظر به سوابق علمي و پژوهشي جنابعالي و با توجه به روحيه مبتكر و تلاشگر حضرت عالي، به موجب اين حكم به مدت دو سال به عنوان معاون پژوهشي دانشگاه مفيد منصوب مي شويد. از آنجا كه مهمترين عرصه بروز و ظهور پژوهش در دانشگاه برنامه هاي دكتري آن است، مقتضي است در دوره مديريت خود به طور ويژه براي ارتقاي كيفي دوره هاي دكتري دانشگاه اهتمام ورزيد.

از خداي متعال دوام توفيقات حضرت عالي را طلب مي كنم.

سيد مسعود موسويهمچنين در اين مراسم كه با حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه و مديران و كاركنان معاونت پژوهشي برگزار شد، از زحمات جناب آقاي دكتر ناصر الهي، معاون پيشين پژوهش قدرداني به عمل آمد.
روابط عمومي دانشگاه ضمن عرض تبريك براي ايشان و ساير مسئولين دانشگاه  آرزوي موفقيت روز افزون دارد.