رو عنوان : PreTitle
عنوان : حضور و سخنرانی حضرت آیت الله اعرافی در دانشگاه مفید
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، به مناسبت هفته پژوهش حضرت آيت الله اعرافي مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور، روز سه شنبه 18 دي ماه 1397 با حضور در دانشگاه مفيد، در جمع اعضاي هيات علمي، معاونين و مديران اين دانشگاه به ايراد سخنراني پرداختند.

در ابتداي اين برنامه دكترناصرالهي معاون پژوهشي دانشگاه ضمن خيرمقدم و قدرداني از حضور آيت الله اعرافي رياست حوزه هاي علميه سراسركشور، به رياست دانشگاه، اعضاي هيات علمي، معاونين و مديران بخش هاي مختلف دانشگاه خيرمقدم عرض نمودند.


دكتر الهي همچنين ياد و خاطره موسس فقيد دانشگاه حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي(ره) را گرامي داشته و آن مرجع عاليقدر را عالمي برجسته، آگاه به مسائل روز و داراي دغدغه هاي جهاني توصيف نمودند كه دانشگاه مفيد را بر بنیانی استوار یعنی نگاهی از دریچه معارف اسلامی به علوم اسلامی پی‏ ریزی کردند. دانشگاهي كه توانسته است يك نهاد و مجموعه تاثيرگذار در حوزه و دانشگاه باشد.  ايشان در بخش ديگر از سخنان خود ياد و خاطره مرحوم دكتر ناصر قربان نيا و مرحوم دكتر محمدنقي نظرپور كه ساليان متمادي در زمره پژوهشگران برتر دانشگاه بودند را نيز گرامي داشتند. ايشان با اشاره به هفته پژوهش و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و طرح مباحث مرتبط با اسلامي شدن دانشگاه ها، مجموعه دانشگاه مفيد را بهترين الگو و سمبل در زمينه وحدت حوزه و دانشگاه دانسته و افزودند دانشگاه مفيد، فرزند حوزه، در كنار حوزه  و در جهت اهداف حوزه هاي علميه بوده و هست.معاون پژوهشي دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود چگونگی استناد آفرينش نظام‏های متکثر به خداوند واحد را از غامض ترين مسائل بشري دانستند که نظریات مختلفی را شکل داده است. ازنظر ايشان كل آفرينش به مثابه یک فروغ رخ ساقی و یا به تعبیر ریاضی به مثابه يك معادله عام ديفرانسيل است كه در فضاهاي مختلف صورت هاي مختلفي پيدا مي كند. ايشان در همین زمینه افزودند به طور خاص سه كتاب براساس آيات قرآن قابل شناسایی است كه هر كدام از این كتاب ها به منزله يكي از معادلات خاص ديفرانسيل است که از آن معادله عمومي واحد صادر می‏شود؛ كتاب كيهاني و آفاقي که "بحسبان" است و به قول گالیله با ارقام نگارش یافته، كتاب انفسي که مشحون است از کشش‏های متضاد پاکی و پلیدی و در نتیجه سرنوشت‏های متفاوت رستگاری و حرمان، و كتاب تشريع كه با حروف نگاشته شده است و کارکردی خاص در زمینه هدایت و انبعاث به سوی نور و انزجار از ظلمت‏ها و تباهی‏ها دارد. در قرآن به روش‏هاي مختلف به این کتاب‏ها اشاره شده است. اين تاكيد به خصوص در سوره مباركه شمس مشاهده مي شود كه در این سوره مبارکه به صورت بسيار زيبا ارتباط بين اين سه كتاب نشان داده می‏شود و تبیین می‏گردد که چگونه اختلال و آسیب از یکی ازآن‏ها به سایر کتاب‏ها سرایت می‏کند. شايد بتوان استنباط نمود كه با توجه به این که هر يك از اين كتب، با معادله ديفرانسيل خاصی نگاشته شده است، پس هر كدام از آن‏ها متدلوژي خاص خود را دارند که قابل تعمیم به غیر نیست.

در ادامه جلسه رياست دانشگاه مفيد جناب آقاي دكتر سيد مسعود موسوي اردبيلي در سخنان كوتاهي ضمن تشكر و قدرداني از حضور آيت الله اعرافي در دانشگاه مفيد افزودند: اعضاي محترم هيات علمي در دانشگاه مفيد دغدغه اصلي شان خدمت به انديشه ديني و حوزه هاي علميه مي باشد.ايشان افزودند همكاران در دانشگاه مفيد براي گسترش علوم انساني در بين طلاب حوزه هاي علميه بسيار مشتاق بوده و تلاش مي كنند تا مباحث علوم انساني جديد را وارد مباحث حوزوي نمايند تا ان شاالله بهترين تبيين هاي ديني و اسلامي در آينده از مباحث مرتبط با علوم انساني بيان و توسعه يابد. در اين زمينه دانشگاه مفيد آماده هر نوع همكاري با حوزه هاي علميه كه نياز و ضروري بدانند در بستر استان قم يا در سطح كشور مي باشد.

در ادامه مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور ضمن ابراز رضايت مندي از حضور در جمع اعضاي هيات علمي و كارگزاران دانشگاه مفيد،  اين دانشگاه را دانشگاهي باسابقه و پايه ريزي شده بر اساس يك انگيزه ديني و در حقيقت حوزوي دانسته و ياد و خاطره بنيانگذار دانشگاه مرحوم آيت الله العظمي موسوي اردبيلي را گرامي داشته و افزودند ايشان يك چهره تابناك درعصر حاضر در قبل و بعد از انقلاب بودند و در عرصه هاي فقهي، علمي، علوم انساني و اجتماعي و مديريت هاي كلان نظام اسلامي نقش مهم داشتند و از خداوند متعال براي آن عالم بزرگ و فرزانه طلب علو درجات نمودند. همچنين ايشان ياد و خاطره مرحوم دكتر محمدنقي نظرپور و مرحوم دكتر ناصر قربان نيا از اعضاي هيات علمي دانشگاه مفيد را گرامي داشتند.

مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور در بخش اول سخنانشان در بحث كوتاهي به ويژگي هاي سوره شمس اشاره كردند و افزودند: در قسم ها امتياز ويژه اي وجود دارد. در اين سوره از لحاظ كمي، ترادف و تسلسل قسم ها 11 قسم پشت سر هم ذكر شده است كه در كنار تنظيمات شكلي و اجتماع قسم ها به لحاظ محتوايي نشان مي دهد كه كل نظام هستي مورد سوگند قرار گرفته است و خداوند خود و تمام مراتب هستي را در اين سوره قرارداده است تا بيان نمايد كه (قد افلح من زكاها و قد خاب من دساها).
آيت الله اعرافي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 40 سالگي انقلاب اسلامي و ويژگي تاسيس دانشگاه مفيد كه نهادي است برآمده از انقلاب اسلامي كه موسس آن خود يكي از معماران و موثران در نظام اسلامي بوده است به تحليلي از نظام آموزش عالي پرداخته و به برخي از نقاط قوت و برخي از كاستي هاي نظام آموزش عالي اشاره كردند. ايشان در بيان نقاط قوت نظام آموزش عالي داشتن اسناد راهنما در حركت علمي، پژوهشي و تحقيقاتي كشور را حركتي رو به جلو و مثبت ارزيابي نموده كه اين اسناد در مراكزي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اسناد بخشي وزارت خانه ها، سياست گذاري هاي صورت گرفته در برنامه هاي 5 ساله كشور، وزارت عتف و ... تهيه و به عنوان نقشه جامع علمي كشور به همراه سندهاي مرتبط با آن تدوين شده است  كه مي تواند دورنماي حركت علمي و پژوهشي كشور را مشخص سازد.

همچنين ايشان تعداد مراكز دانشگاهي، علمي و تحقيقاتي، تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور، تنوع و تعدد رشته هاي تحصيلي، رشد تحصيلات تكميلي، توجه به بودجه آموزش و پژوهش، توجه به عدالت آموزشي، عدالت جنسيتي، عدالت منطقه اي و قومي، توجه به دانشگاه هاي بخش خصوصي، رشد مقالات و مجلات علمي، توسعه فضاهاي فيزيكي و آزمايشگاهي، توجه به رشد و توسعه فناوري هاي پيشرفته و توجه به رشد حوزه هاي علمي بين رشته اي را از نقاط قوت نظام آموزش عالي دانستند كه به لحاظ نسبي در شرايط مطلوب و خوبي قرار دارند.
مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور در بخش ديگري از سخنان خود توجه به اقتصاد پژوهش را جهت برداشتن گام هاي اساسي و موثر در حوزه پژوهش لازم دانسته و بيان كردند بودجه پژوهشي از وضعيت مناسبي - با توجه به تصويري كه از آن شده است-  برخوردار نيست. همچنين در كنار رشد كمي آثار و توليدات پژوهشي بايد به رشد كيفي آثار نيز توجه نمود. در اين مسير يكي از ضعف هاي اصلي نظام آموزشي كشور اين است كه حوزه ها و دانشگاه ها به عنوان يك كنشگر و فعال در عرصه جامعه و فرهنگ بايد با اجتماع و صنعت ارتباط وسيع تر و عميق تري داشته باشند كه اين موضوع هم در دانشگاه ها و هم در حوزه هاي علميه بايد تعقيب گردد. همچنين يكي ديگر از مشكلات در اين زمينه فقدان يك طرح آمايش دقيق و جامع از جامعه مي باشد كه هم حوزه و هم دانشگاه بايد بتوانند در كنار يكديگر در اين زمينه پيگيري و فعاليت داشته باشند.حضرت آيت الله اعرافي در بخش ديگري از سخنان خود ارزيابي و علم سنجي در فعاليت هاي حوزوي را ضروري دانسته و افزودند پيگيري اين موضوع در قالب طرح هاي مختلفي كه در حوزه علميه جريان در حال انجام است. در اين راستا اولين برنامه 5 ساله حوزه علميه قم پس از تهيه اسناد و طرح هاي كلان نهايي و به شوراي عالي حوزه هاي علميه ارسال شده است. ايشان به كار ويژه هاي روحانيت به عنوان يك طرح كليدي اشاره داشتند و افزودند هم اكنون پايه تحولات حوزه طرح آمايش و طرح درخت واره رشته ها و طرح درخت واره مهارت هاي حوزه مي باشد كه شروع شده و در حال انجام است.
حضرت آيت الله اعرافي در پايان سخنان خود به ارتباط حوزه و دانشگاه با موضوع علوم انساني – اجتماعي اشاره نموده و افزودند در خصوص اين موضوع و نحوه ارتباط، فارغ از جاروجنجال ها و رنگ و لعاب سياسي طيفي ازديدگاه ها وجود دارد كه ميزان ارتباط آن با معارف اسلامي و شرايط بومي كشورها بايد مورد توجه قرار گيرد. عليرغم كارهايي كه در اين زمينه صورت پذيرفته است اما فضاي حوزه و دانشگاه - اگر چه مجموعه هايي روي اين موضوع كار مي كنند-  نيازمند ارائه نظرياتي در حوزه فلسفه اين موضوع و در زمينه عملياتي كردن آن مي باشد.  از نظر ايشان آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه سطوحي از ارتباط حوزه علوم انساني با مسائل اسلامي تامين مي شود اما در سطح عالي كه نيازمند توليد علم مي باشد كارهاي جدي تري مورد نياز است.

در پايان اين برنامه از پژوهشگران برتر دانشگاه مفيد در سال 1397، آقايان دكتر محمد مهدي مقدادي، دانشيار دانشكده حقوق؛ دكتر ناصر الهي معاون پژوهشي و دانشيار دانشكده اقتصاد و دكتر محمدرضا يوسفي شيخ رباط، مدير مركز مطالعات اقتصادي و دانشيار دانشكده اقتصاد تقدير شد. همچنين از جناب آقاي عبادي، مدير دفتر پژوهشي دانشگاه مفيد به عنوان پژوهشگر برتر دستگاه هاي اجرايي استان قم نيز تقدير به عمل آمد.لازم به ذكر است در هفته پژوهش فعاليت هاي مختلفي در حوزه معاونت پژوهشي و مراكز مطالعاتي دانشگاه مفيد برگزار گرديد كه شامل برگزاري نشست هاي علمي در مراكز مطالعاتي دانشگاه، كرسي علمي – ترويجي، نمايشگاه كتاب، تور كتابخانه گردي، شركت در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري استان و مراسم ويژه هفته پژوهش و تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 1397  مي باشد.