رو عنوان : PreTitle
عنوان : كارگاه آموزشی «داوری بین المللی » توسط كلینیك حقوقی دانشگاه مفید برگزار شد.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، كارگاه آموزشي با عنوان «داوري بين المللي» در روزهاي 17- 18 و 25  آذر و 1 دي ماه 1397  توسط كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد برگزار شد.

اين كارگاه آموزشي با حضور 30 دانشجو از مقاطع مختلف تحصيلي از دانشگاه هاي مفيد، آزاد قم و طلوع مهر و با تدريس جناب آقاي دكتر محمد حبيبي مجنده، دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه مفيد در محل كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد تشكيل شد. همچنين در پايان اين كارگاه با حضور مدير كلينيك حقوقي جناب آقاي برهان مجرد و دكتر  محمد حبيبي مجنده، گواهينامه  پايان دوره به شركت كنندگان اهدا شد.