رو عنوان : PreTitle
عنوان : مدرسه تابستانی حقوق شهروندی در دانشگاه مفید برگزار شد.
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ 
به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، مدرسه تابستاني حقوق شهروندي با تاكيد بر حقوق گروه هاي خاص با شركت بيش از يكصد نفر از دانشجويان رشته حقوق از سراسر كشور، در دانشگاه مفيد برگزار شد.
اين مدرسه تابستاني به همت كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد و معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري طي روزهاي يكشنبه ۱۹ لغايت پنجشنبه ۲۳ شهريور ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه مفيد برگزار شد. 
در مراسم افتتاحيه اين مدرسه تابستاني ، جناب آقايان دكتر محمد اسعدي (مديركل آموزش هاي حقوقي معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي معاونت حقوقي رياست جمهوري) و دكتر ناصر الهي (معاون پژوهشي و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد) سخنراني كردند.
اخبار تكميلي متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.