رو عنوان : PreTitle
عنوان : اطلاعیه زمان بندی انتخاب واحد ترم اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه مفید
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، بنا بر اعلام معاونت آموزشي دانشگاه، فرآيند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶ از روز یکشنبه 5 شهریورماه به مدت سه هفته و طبق زمانبندی ذیل انجام می پذیرد.

1- انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال 1395 در تاریخ 5 و 6 شهریورماه

2- انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال 1394 در تاریخ 7 و 8 شهریورماه

3- انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال 1393 در تاریخ 11 و 12 شهریورماه

4- انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال 1392 و ماقبل در تاریخ 13 و 14 شهریورماه

5- انتخاب واحد با تاخیر تمامی دانشجویان در تاریخ 19 ، 20 و 21 شهریورماه

درضمن شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 96-1397 از شنبه 25 شهریورماه 1396 می باشد.

زمان حذف و اضافه نیز 3 الی 5 مهرماه تعیین گردیده است.