English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها

عنوان : كارگاه آموزشی «داوری بین المللی » توسط كلینیك حقوقی دانشگاه مفید برگزار شد.
کد خبر : ۱۷۴۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ 
ساعت : ۱۳:۴۸:۳۵

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، كارگاه آموزشي با عنوان «داوري بين المللي» در روزهاي 17- 18 و 25  آذر و 1 دي ماه 1397  توسط كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد برگزار شد.

اين كارگاه آموزشي با حضور 30 دانشجو از مقاطع مختلف تحصيلي از دانشگاه هاي مفيد، آزاد قم و طلوع مهر و با تدريس جناب آقاي دكتر محمد حبيبي مجنده، دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه مفيد در محل كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد تشكيل شد. همچنين در پايان اين كارگاه با حضور مدير كلينيك حقوقي جناب آقاي برهان مجرد و دكتر  محمد حبيبي مجنده، گواهينامه  پايان دوره به شركت كنندگان اهدا شد.
بازگشت           چاپ چاپ