English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها

عنوان : كتاب «روش‌هـای پژوهـش در روابـط بین‌الملـل» اثر (كریستوفر لمونت) با ترجمه (دكتر علیرضا ثمودی پیله‌رود) و با مقدمه (دكتر محمود سریع‌القلم) توسط سازمان انتشارات دانشگاه مفید منتشر شد.
کد خبر : ۱۶۹۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 
ساعت : ۱۰:۵۵:۱۹


به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، كتاب «روش‌هـای پژوهـش در روابـط بین‌الملـل» اثر كريستوفر لمونت با ترجمه دكتر عليرضا ثمودي پيله‌رود، عضو هيات علمي دانشكده علوم سياسي دانشگاه مفيد و با مقدمه دكتر محمود سريع‌القلم، توسط انتشارات دانشگاه مفيد منتشر شد. 
 مختصري پيرامون كتاب:

کتاب «روش‌های پژوهش در روابط بین‌الملل» منبعی برای دانشجویان و پژوهشگران روابط بین‌الملل است تا با مراجعه به آن به شناخت و فهم مناسبی از طیف وسیعی از روش‌های پژوهش و روش‌شناسی‌ دست پیدا کنند؛ روش
هایی که در رشته روابط بینالملل به طور مرتب با آنها مواجه می‌شویم. درک و دریافت محکم و قطعی از مجموعه متنوع روش‌ها و روش‌شناسی‌هایی که از سوی دانشمندان روابط بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد، هم پیش شرط ضروری برای فهم و ارزیابی اثر علمی پیش رو است و هم برای طراحی روش پژوهش شما مورد نیاز است. به معنای دقیق کلمه، روش‌های پژوهش و روش‌شناسی‌ها عناصری اصلی هستند که به ما اجازه فهم و تفسیر جهان پیرامون‌مان را می‌دهد.


با وجود اهمیت بی‌چون و چرای روش‌های پژوهش، دانشجویان در بیشتر مواقع از روی احتیاط و یا حتی با نوعی ناباوری با متن‌هایی رو به‌ رو می‌شوند که به این موضوع اختصاص یافته است. میتوان دانشجویان روابط بین‌الملل را که به سیاست بین‌الملل علاقه‌مند هستند و البته پژوهشگرانی که زمان اندکی برای آشنایی با زبان به شدت فنی روش‌ها دارند، اما از یادگیری روشهای پژوهش استقبال چندانی نمیکنند، تا حدودی بخشید و این رفتار آنها را نادیده گرفت.  بی‌تردید، روش‌شناسان  در بیشتر مواقع یافته‌های خود را با زبانی خاص و بعضا نامفهوم ارائه می‌کنند. نتیجه آن نیز شکل‌گیری این پندار است که متن‌های مرتبط با روشها، غیرقابل فهم است و اندیشدن آن هم به صورت جدی به شیوه‌های موجود در روابط بین‌الملل تنها برای افرادی قابل فهم است که دوره‌های آموزشی پیشرفته در حوزه روش‌های پژوهش را پشت سر گذاشته‌اند.

در فصل‌های پیش‌رو این موضوع برای ما روشن میشود که به جای اینکه روش‌های پژوهش را غیرقابل فهم و البته دشوار بدانیم، روش‌ها، مبانی و اصولی را در اختیار ما میگذارند که بر اساس آنها می‌توانیم پروژه‌های پژوهشیِ خود را طراحی کنیم. فهم روش‌ها در واقع فهم منطق اساسی و نهفته در کار پژوهشی ما است. در حقیقت، بهترین راه برای مواجه شدن با موضوع روش‌ها، طرح پرسش در موضوعی مرتبط با اهداف انجام کار پژوهشی است. بحث‌های انتزاعی در مورد روش‌های پژوهش اگرچه در تشریح نقاط قوت و محدودیت‌های مجموعه اطلاعات و یا شیوه تحلیل داده‌ها مفید است، اما به خودی خود نمی‌تواند به شما بگوید که آیا استفاده از این تکنیک‌ها برای پروژه پژوهشی شما مناسب است یا نه. برای برقراری پیوند میان موضوع پژوهش و روش‌ها، شما باید روش‌ها را در مجموعه‌ای از گزینه‌ها و انتخاب‌ها ادغام کنید؛ انتخابی که شما در فرایند نگارش مقاله، پایاننامه و یا رساله‌تان انجام میدهید.

کتاب «روش‌های پژوهش در روابط بین‌الملل» کتاب راهنمایِ جامع در مورد روش‌ها و روش‌شناسی‌ها است. این کتاب راهنما با مجموعهای از رهنمودها در مورد پژوهش و نگارش در روابط بین‌الملل تکمیل شده است. این کتاب درسی افزون بر کمک به شما برای ایجاد بستر و زمینههای لازم در انتخاب روش مناسب، در موضوع‌های مهم از جمله انتخاب پرسش پژوهش، راهنماییهایی عملی در مورد نحوه نگارش در اختیار شما قرار می‌دهد. در حقیقت، اگر ما نتوانیم داده‌های خود را به خوبی منتقل کنیم، دیگر مهم نیست که برای جمع‌آوری داده‌ها و یا تحلیل داده‌های‌مان تا چه میزان از خودمان مهارت نشان داده‌ایم. به همین خاطر نیز کار پژوهشی ما در این رشته برای مخاطب غیرقابل فهم میشود و یا اینکه به آسانی نادیده گرفته خواهد شد. در این جهانِ همراه با تحولات سریع که ویژگی آن دسترسی فوری به مجموعه‌ای از اطلاعات فزاینده است، هیچ‌گاه تا بدین حد ضرورت انتقال دقیق و کارآمد نتایج پژوهش‌های ما احساس نشده است. ما به عنوان دانشجو و پژوهشگر در رشته روابط بین‌الملل باید تلاش کنیم توانمندی‌های نوشتاری‌مان را که برای انتقال کارآمد یافته‌های پژوهش‌مان ضروری است، توسعه دهیم و تقویت کنیم.

با این حال، اگر هدف ما فهم یا تبیین رویدادها در سیاست بین‌الملل است، باید به خاطر داشته باشیم که هر گونه کمک و اثرگذاری در دانش روابط بین‌الملل به طور بالقوه کمک به امر سیاست‌گذاری است. برای نمونه، مطالعات ما در خصوص نقش جامعه مدنی در مرحله گذار سیاسی می‌تواند برنامه‌های توسعه یا کمک به گسترش دمکراسی را در اختیار دیگران قرار دهد؛ برنامه‌هایی که سازمان‌های جامعه مدنی را در کشورهایی که در حال تجربه تغییرات سیاسی هستند، مورد توجه قرار می‌دهد. هر اندازه که بتوانیم یافته‌های خود را به شکل بهتری انتقال دهیم، به همان میزان نیز این امکان وجود دارد که این یافته‌ها برای رفع ضعف‌ها و نقایص سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد. به طور خلاصه میتوان گفت یک کار پژوهشی که طراحی و سازماندهی خوبی داشته باشد و به لحاظ روش‌شناسی نیز محکم باشد، در نهایت می‌تواند به رشته روابط بین‌الملل کمک کند. هر چند این کمک تنها به محیط دانشگاه و علم محدود نمیشود. از این منظر، روش‌های پژوهش می‌تواند به ما در ارزیابی کارآمدی اثر سیاستها درعالم واقعیت کمک کند. اگر چه برخی از اندیشمندان و پژوهشگران با اطلاع‌رسانی در خصوص کارکرد روابط بین‌الملل و رشته روابط بین‌الملل نگاه چندان مثبتی ندارند، باید به خاطر داشته باشیم که وظیفه اصلی ما به عنوان دانشجویان و پژوهشگران روابط بین‌الملل این است که بتوانیم یافته‌های خود را در اختیار تعداد بیشتری از دانشجویان و افراد حرفه‌ای واقعی قرار دهیم. استفاده از روش‌های کارآمد و داشتن صراحت در مورد انتخاب‌ روشهای مختلف به ما در انتقال یافته‌هایمان کمک میکند، زیرا این انتخاب‌ها با مواردی مرتبط است که برای افراد حرفه‌ای واقعی ارزش دارد: ارائه و مطرح ساختن شفاف یک استدلال و نتایجی که مبتنی بر شواهد و دلیل باشد.

در گذشته، روش‌های پژوهش در روابط بین‌الملل جدا از اینکه به آنها به عنوان ابزاری ارتباطی نگریسته می‌شد، این پندار در موردشان وجود داشت که مانع و حائلی میان رشته روابط بین‌الملل و بخش‌ها و نهادهایی سیاست‌گذار هستند. در حقیقت، این اتهام متوجه روش‌های پژوهش بود که از یک سو مانعی فزاینده بر سر راه انتقال دانش رشته روابط بین‌الملل به مخاطبان بیشتر هستند و از سوی دیگر موجب محدود شدن تمرکز پژوهش در روابط بین‌الملل بر موضوعات جزئی می‌شود که به احتمال زیاد مورد علاقه جامعه سیاست‌گذار نیست. مایکل نیکولسِن در این مورد میگوید: «برخی روش‌ها در رشته روابط بینالملل به این موضوع متهم هستند که هیچکاری انجام نمیدهند به جز اینکه بار دیگر به تکرار واضحات، این بار با زبانی پیچیده می‌پردازند». هدف روش‌های پژوهش قرار دادن یافته‌های پژوهش ما در هاله‌ای از ابهام و ارائه آن با زبانی غیرقابل فهم نیست، بلکه در عوض انتقال شفاف یافتههای پژوهش است. روش‌های پژوهش به ما اجازه می‌دهد به اساسی‌ترین پرسش‌های مطرح شده در خصوص پژوهشها پاسخ دهیم: چرا ما برخی شواهد خاص را مورد توجه قرار دادهایم و چگونه این شواهد و مدارک را مورد ارزیابی قرار دادهایم؟ و چگونه به این نتایج رسیدیم؟ فصل‌های بعدی این کتاب درسی به شما کمک می‌کند در نوشتارهای خود، پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها ارائه دهید.

بازگشت           چاپ چاپ