English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی (ورودی 1393) دانشگاه مفید برگزار شد.
کد خبر : ۱۶۷۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ 
ساعت : ۱۵:۴:۴۸
به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، جشن دانش آموختگي دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي (ورودي 1393) با حضور اساتيد، دانشجويان و خانواده هاي محترم آنها برگزار شد.
در اين مراسم كه روز سه شنبه 12 تير 1397 در تالار دكتر قربان نيا برگزار شد، پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، جناب آقاي دكتر حميد سليمي (مدير گروه مترجمي زبان انگليسي) ضمن خير مقدم و تبريك اين موفقيت به خانواده ها و دانش آموختگان، به نقش و جايگاه والدين در رشد، تعالي و موفقيت فرزندان اشاره و بر لزوم قدرشناسي و تكريم آنان تأكيد نمودند. ايشان در ادامه با برشمردن برخي ويژگي هاي رشته مترجمي زبان انگليسي به تبيين رموز موفقيت در اين حوزه پرداخته و بر اين نكته تأكيد كردند كه راه پيشرفت و موفقيت داشتن اميد و پشتكار است.
در ادامه مراسم با حضور اساتيد محترم رشته مترجمي زبان به دانش آموختگان حاضر لوح و تنديس اهدا شد. در اين مراسم از دانشجويان ممتاز اين دوره نيز تقدير شد.
اين برنامه به همت دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي و روابط عمومي و كانون دانش آموختگان دانشگاه مفيد برگزار شد.بازگشت           چاپ چاپ