English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : نشست تخصصی « كارآفرینی و تجاری سازی دانش در حوزه علوم انسانی» در دانشگاه مفید
کد خبر : ۱۵۸۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ 
ساعت : ۱۵:۳۳:۷
به گزارش روابط عمومي دانشگاه، به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصي « كارآفريني و تجاري سازي دانش در حوزه علوم انساني» با حضور دكتر سيد سروش قاضي نوري « رئيس مركز رشد و نوآوري واحدهاي فناور»، دكتر مهدي گودرزي «رئيس مركز كارآفريني و هدايت شغلي» دانشگاه علامه طباطبايي و دكتر ناصر الهي «معاون پژوهشي دانشگاه مفيد» روز چهارشنبه ۶ دي ماه ۱۳۹۶ در تالار گفتگو برگزار گرديد.در ابتداي جلسه دكتر ناصر الهي با اشاره به موضوع نشست، طرح اين موضوع را با توجه به شرايط زماني ضروري برشمردند و ضمن توجه به مباحث تاريخي پيرامون موضوع، ورود به دانشگاه‌هاي نسل سوم پس از دانشگاه‌هاي نسل اول (آموزش محور) و نسل دوم (پژوهش محور) را بر اساس پديده جهاني شدن يا سازي، فرسايش نقش دولت – ملت، متفاوت شدن ماموريت دانشگاه ها در بستر زمان همگام با تحولات و دگرگوني‌هاي جهاني و در راستاي هدف پاسخگويي به نيازهاي جوامع و به سوي مشاركت در پارادايم كارآفرينانه دانستند. در ادامه دكتر گودرزي به موضوع نشست اشاره نموده و اظهار كردند جهت شناخت ماهيت مسئله و سابقه بحث تجاري سازي و كارآفريني در حوزه علوم انساني بررسي پيشينه موضوع ضروري مي‌باشد. ايشان سابقه موضوع را يك مطالعه تحقيقاتي در دانشگاه اسلوي نروژ به عنوان مهمترين دانشگاه علوم انساني دانسته و افزودند بخش صنعت و دانشگاه در جهت حل بحران بيكاري در اين كشور در دهه ۱۹۶۰ داراي دو نگاه متفاوت بودند. بخش صنعت تقاضاي مهارت افزايي شغلي داشته و بخش دانشگاه نيز محوريت خود را تنها توسعه مرزهاي دانش قلمداد مي‌كردند. در جهت حل مشكل جهت گيري اين كشور به سمت تحقيق و توسعه در بخش‌هاي انرژي، فناوري اطلاعات و محيط زيست با محوريت توجه شركت ما به حوزه‌هاي تخصصي و دانشي صورت پذيرفت و با توجه به سرمايه‌گذاري ها در حوزه R&D ، اين كشور توانست به لايه‌هاي بالاي فناوري دست يافته و آموزش‌هاي كاربردي و مهارتي را به مجموعه تخصص ها در حوزه علوم انساني اضافه گرديد.
در ادامه اين كشور اقدام به تاسيس مركز نوآوري و بنياد تحقيقاتي و پارك علمي روي آورد. همچنين در جهت رونق و تجاري سازي پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه علوم انساني قانون حقوق مالكيت فكري تصويب گرديد كه در آن تحقيقاتي كه با هزينه دولت صورت مي‌گرفت به دانشگاه‌ها واگذار شده و دانشگاه‌ها مسئوليت بهره‌برداري و تجاري‌سازي تحقيقات را با مشاركت اعضاي هيئت علمي خود بر عهده گرفتند. اين كشور برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و توسعه‌اي با محوريت نوآوري را در برنامه‌هاي استراتژيك دانشگاه قرار داد.
توسعه نوآوري در اين برنامه به دانشگاه‌هاي علوم انساني واگذار گرديد تا از طريق آن بتوانند به گسترش نوآوري و تجاري سازي با محوريت علوم انساني بپردازند.
دكتر گودرزي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي از تنش‌هاي موجود در اين زمينه پرداخته و سنجش شاخص‌هاي عملكردي در علوم سخت و نرم و توجه به ريل گذاري صحيح از طريق قوانين حمايتي، پايين آمدن كيفيت آموزش و پژوهش و ارتباط آن با كارآفريني و تجاري سازي و تنش‌هاي زير ساختي و نحوه تخصيص منابع را به عنوان ۳ تنش اصلي در اين زمينه دانسته و اضافه كردند آموزش فارغ التحصيلان جهت جذب در صنايع، ايجاد پل‌هاي ارتباطي لازم، مشاركت دانشگاه و جلوگيري از كاهش ظرفيت جذب نوآوري و بازنگري و دقت دانشگاه در شناسايي نيازهاي جامعه در جهت تعميق ارتباط ميان جامعه، صنعت و دانشگاه ضروري ‌مي‌باشد.در ادامه جلسه دكتر قاضي نوري تجاري سازي دانش در حوزه علوم انساني در ايران را مورد توجه قرار داده و افزودند جهت تبيين صحيح موضوع توجه به بررسي كلان روندهاي درگير و شناسائي مسائل اصلي در اين زمينه ضروري است. در تحليل صحيح كلان روندها نحوه نگرش به آينده شغلي، بيكاري و ظهور فناوري هاي نو و شبكه هاي اجتماعي، علوم شناختي و startup ها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. ايشان در بخش ديگر از سخنان خود به جايگاه و نقش علوم اجتماعي و انساني اشاره كرده و افزودند بايد به تفاوت تجاري سازي، كارآفريني و نوآوري توجه نمود و بايد به نيازها و خواسته بشر به شكل جديد توجه جدي نموده و حوزه‌هاي مختلف علوم انساني به خوبي توانايي شناسايي اين موضوع را دارند. در اين بخش پيگيري نوآوري بسيار مطلوب و ضروري است اگر چه همراه با تجاري سازي نباشد.ايشان در بخش ديگر به يكسان بودن روحيه پژوهشگر و كارآفرين در پيدا كردن يك مساله در جامعه و حل آن اشاره كرده و افزودند كارآفرين در عرصه جديد كسي است كه بتواند نيازهاي واقعي جامعه را شناسايي و دستاوردهاي جديد بشري را براي حل مشكل بشر به كار گيرد.
ايشان محورهاي يك كارآفريني اصولي را در ۳ بخش معرفي نموده كه تمامي اين بخش‌ها بايد با يكديگر دنبال و همراهي ‌شود. دانش تخصصي حوزه مورد نظر، دانش فني و دانش مديريت كسب و كار در حوزه علوم انساني.
مشكل پرداختن به موضوع در ايران اين است كه تنها افرادي در اين حوزه كار مي كنند كه دانش فني يا مديريت كسب و كار دارند اما فاقد مولفه اصلي و كليدي كه همان تخصص در حوزه علوم انساني است، مي باشند.
در بخش بعدي دكتر الهي معاون پژوهشي دانشگاه به طرح چندين پرسش اصلي پيرامون موضوع پرداخته و افزودند فضاهاي ورود حوزه علوم انساني – اجتماعي به مساله كارآفريني و تجاري سازي دانش تا اندازه اي روشن است اما پرسش جدي در خصوص رسالت حوزه علوم انساني مطرح مي‌باشد.
ايشان با اشاره به مساله نوآوري و تغييرات ساختار اجتماعي ابراز داشتند جامعه‌هاي مقيد به جغرافيا به جامعه‌هاي مدارگونه تبديل شده و مساله اصلي در ايران اين است كه چگونه مي‌توان به صورت جهشي و ناگهاني از دولت مقيد به كشور محدود، عبور كرده و بتوانيم در فضاي جهاني قدم برداريم. به عبارتي آيا مي‌توان بدون گذار از تحولات بسترساز و توجه به پيامدها در اين مسير ورود پيدا كرد، رسالت علوم انساني – اجتماعي نگاه جهت‌گيرانه است يا نگاه واقعيت‌گرايانه؟
دكتر الهي ابراز داشتند علوم انساني – اجتماعي بايد نگران جهت‌گيري‌ها و پيامدها باشد چرا كه هژموني سرمايه مي‌تواند نوآوري ها را استحاله نموده و به سمت ويراني بكشاند. ايشان با اشاره به مباحث رويكرد شناختي، تفكيك آن به رويكرد شناختي مبتني بر داده هاي اطلاعاتي و رويكردشناختي اصلاح گرا را ضروري دانسته و افزودند پيدا كرده مسيري كه بتوان هندسه مطلوبيت ذهن افراد را تغيير داد بسيار مهم است. پرداختن به اين موضوع در حوزه علوم انساني بسيار مهم مي‌باشد.
مساله جدي ديگر در اين بخش ترتيب و توالي امور مي‌باشد. چگونه مي‌توان تحول را پديدار ساخت در حالي كه پديدار سازي تحول نيازمند به شناخت درستي از ترتيب و توالي است. 
تقدم و تاخر بين مفاهيم رقابت سازي و خصوصي سازي، توجه به رانت نفتي،‌ پايين بودن حوزه ارتباطات بين‌المللي و توجه به تفاهم نامه‌ها، همكاري‌ها و مساعدت‌هاي بين‌المللي و پيامدهاي آن در ايجاد تعاملات مطمئن در سيستم مورد نياز است.
ايشان در بخش پاياني به ۲ پرسش مهم در فضاي مباحث مرتبط با تجاري سازي دانش در حوزه علوم انساني اشاره كردند و افزودند چه بسترها و سياست گذاري‌هايي در وزارت علوم در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد؟ جايگاه و نقش حوزه علميه قم در اين موضوع و نحوه همكاري‌هاي متقابل حوزه – دانشگاه با يكديگر در اين موضوع به چه صورتي مي‌باشد؟

در ادامه برخي از حاضرين در جلسه به ارائه پرسش‌هاي خود در اين زمينه پرداختند و اعضاي نشست به طرح ديدگاه‌ها و پاسخ‌هاي خود پرداختند. 

علاقمندان جهت دسترسي به فايل صوتي نشست اينجا را كليك نمايند.


براي ذخيره فايلهاي صوتي روي فايل راست كليك كرده و گزينه save link as  را انتخاب كنيد. 


 فايل صوتي نشست علمي            دانلود فایل صوتی

بازگشت           چاپ چاپ