English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : بازدید جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه مفید از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداك)
کد خبر : ۱۴۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ 
ساعت : ۹:۵۹:۵۶

به گزارش  روابط عمومی دانشگاه مفيد، معاونين آموزش و پژوهش دانشگاه مفيد به اتفاق جمعي از مديران و كارشناسان دانشگاه از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ايرانداك) بازديد كردند.در این بازدید، دکتر رویا پورنقی، معاون پژوهش و آموزش ایرانداک به تشریح تاریخچه فعالیت‌های ایرانداک از بدو تاسيس تا كنون پرداخته و در خصوص همكارهاي اين سازمان با ساير دانشگاه ها و مراكز علمي و اجرايي كشور، دستاوردهاي اين مجموعه و برنامه هاي پيش رو توضيحاتي ارائه نمودند. پس از آن برخي از سامانه هاي ايرانداك نظيرسامانه پیشینه پژوهش، سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)، سامانه همانندجو، سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده و پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در قالب سامانه‌های مدیریت اطلاعات علم و فناوری، راهنمای پژوهش و پژوهشگران، دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه در قالب سامانه‌های پشتیبان پژوهش و سامانه‌های رصدخانه پژوهش و فناوری و جایگاه علم،‌ فناوری، و نوآوری ایران در جهان در قالب سامانه‌های پشتیبان سیاست‌گذاری علم و فناوری برای معاونين، مديران و كارشناسان دانشگاه توسط كارشناسان ايرانداك تشريح شد.
در ادامه از بخش‌های ثبت و فراهم‌آوری اطلاعات، سازماندهی و تحلیل اطلاعات، کتابخانه، حفظ و اشاعه اطلاعات و مركز آموزش ايرانداك بازيد به عمل آمد.


 بازگشت           چاپ چاپ