English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : نشست علمی نقد و بررسی كتاب اسلام و مسیر توسعه اقتصادی انسانی در دانشگاه مفید برگزار گردید
کد خبر : ۱۴۳۲
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ 
ساعت : ۱۲:۱۷:۱۶

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد نشست علمي نقد وبررسي كتاب اسلام ومسير توسعه اقتصادي انساني با ارائه ي خانم مژگان غلامي كارشناس ارشد اقتصاد اسلامي و دكتر محمدرضا يوسفي مدير مركز مطالعات اقتصادي و عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد و دكتر مجيد رضايي عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد به عنوان ناقدين جلسه ، در تاريخ 15 اسفند 95 در سالن420 دانشكده علوم سياسي برگزار گرديد.

 

دراين نشست كه در آن دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه و جناب آقاي ابوالفتحي رياست محترم انتشارات نيز حضور داشتند بعد از اينكه خانم غلامي گزارشي از محتواي كتاب را ارائه نمودند، ناقدين محترم به بيان انتقادات و پيشنهادات خود در زمينه بهبود اين اثر ارزشمند پرداختند.

دكتر رضايي عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد ابتدا به معرفي كتاب پرداخته و دراين باره بيان داشتند كه این کتاب جزو کتاب هایی است که در نوع خود نمونه اش هم به زبان فارسی و هم غیر فارسی در بازارکم است. انتظار از آنچه از عنوان کتاب می رود این است که می خواهد در مورد توسعه مطلب بیان کند؛ هرچند به نظر می آید هنوز یک مقدار کار لاز م است تا به این هدف نايل آيد. كتاب بیشتر اصول و قواعد آنچه که در اسلام هست ( حال یا در قالب جامعه آرمانی یا به عنوان مواردی که برای اسلامی عمل کردن باید مورد توجه قرار دهیم)را به صورت مجموعه ای علمی و دقیق آورده و به آن الگو بخشیده است. قرن 19از حیث عدالت اجتماعی (در کل دنیا به خصوص اروپا که بیکاری و فقر گستره آنجا به شدت حاکم است) بدون شک جزو بدترین قرن هاست . در واقع فراموش شدن دیدگاه های اخلاقی آدام اسمیت به این امرمنجر شده است. ولی دوباره در قرن20 به خصوص جنگ جهانی دوم و مسایلی که پیش می آید کم کم معلوم می شود که رشد توسعه مادی گرچه ابزارهای قوی دراختیار ما قرار می دهد ولی ما انسان ها را به تدریج دارد از هم دور میکند و باید دوباره بازسازی شود. كتاب خیلی خوب نشان می دهد که مطالبی که امروز اندیشمندان و افراد بزرگی مثل آمارتیاسن ومشابه ایشان در این زمینه ها به آن رسیده را به وضوح می توان در ادبیات اقتصاد زمان صدر اسلام مشاهده کرد. از این نظر کتاب بسیار خوبی است. اما كم وكاستي هايي نيز در تدوين ومحتوا در آن مشاهده مي شود. دكتر رضايي در ادامه به ذكر چند نكته در زمينه نقد كتاب پرداختند.

در ادامه جلسه دكتر يوسفي عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد نيز به عنوان ناقد دوم مباحثي در اين زمينه مطرح نمودند.ايشان ابتدا در معرفي كتاب چنين بيان داشتند كه :این کتاب در تقسیم جزو حوزه برونزا قرار می گیرد و در غرب و با مخاطب غربی می خواهد برای بچه مسلمان¬های جهان سومی هویت بیان کنند. نگاه مؤلف این است که سعی دارد منطق عقلایی قابل قبول و قابل دفاعی داشته باشد در مقابل کسی که این آیات را قبول ندارد. اين كتاب برای عموم مسلمانان نوشته شده و سعی کرده هویت اسلامی را داشته باشد بدون خط و خطوط مذاهب. برای همین مبنای خود را قرآن و سنت پیامبر قرار داده است و ازسنت پیامبرهم آن مواردی را که مورد پذیرش فريقین هست مورد توجه قرارداده است.برای همین شما احساس نمی کنید رنگ و خط شیعی داشته باشد و کسانی که اهل تسنن هستند هم از مطالعه آن لذت می برند هرچند یک جاهایی هم در قالبی ظریف از امامت صحبت کرده است. بنابراین این کتاب با توجه به این خصوصیات، و هدفش که نشان دادن هویت اسلامی اما در قالب بحث های توسعه ای است، با یک سری مشکلاتی هم مواجه شده است. در ادامه ايشان به ذكر نكاتي پيرامون كم و كاستي هاي كتاب پرداختند
درآخر حاضرين جلسه هريك سوالات و انتقادات و پيشنهادات خود را در اين زمينه مطرح نمودند. 

 بازگشت           چاپ چاپ