English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : ششمین كرسی ترویجی عرضه ونقد دیدگاه علمی با عنوان «وقف شخص حقوقی» برگزار گردید.
کد خبر : ۱۴۱۱
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
ساعت : ۸:۵۹:۳۱

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، به همت مركز مطالعات اقتصادي و مركز مطالعات قرآن، ششمين نشست از سلسله كرسي هاي ترويجي عرضه ونقد ديدگاه علمي با عنوان «وقف شخص حقوقي» با حضور دكتر مجيد رضايي عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد به عنوان ارايه كننده مقاله ، دكترعبدالمطلب احمدزاده عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد و دكتر سيد حسن وحدتي شبيري عضو هيئت علمي دانشگاه قم به عنوان ناقدين مقاله ، روز يكشنبه 24بهمن ماه سال 95 برگزار گرديد.
 


دكتر رضايي با بيان اينكه شخصیت حقوقی از مفاهیم اعتباری است که براساس نیاز و ضرورت پیدا شده و همراه با تحول نیازها تحول یافته است بيان داشتند كه براي تحقق شخصیت حقوقی یکسری عوامل مشترک و یکسری عوامل اختصاصی مربوط به نوع خاص شخصیت حقوقی باید تحقق یابد. ايشان همچنين در خصوص ماهيت چنين عنوان كردند كه در میان علمای حقوق بحث می شود که آیا شخصيت حقوقي وجود داردیا خیر؟گروهی منکر آن هستند ولی با شناسایی آن توسط قانون این نظر عملا طرد شده است .کسانی که وجود آن را پذیرفته اند دو دسته اند: نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی و نظریه وجود فرضی.

دكتر رضايي در ادامه موارد شخص حقوقی در فقه اسلامی را بيان نمودند. عضو هيئت علمي گروه اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كردند وجود شخصیت حقوقی از نظر فقه و قانون اشکالی ندارد و می توان بر این اساس بحث کرد که آیا وقف آن صحیح است ؟ آیا شراط وقف را دارد ؟ ايشان همچنين در ادامه سخنان خود شرايط وقف را بيان و سه شرط" موقوفه باید اصل و اساسی داشته باشد و منافعی نیز بر آن تصور شود تا اصل محبوس شود و از نقل و انتقالات آن جلوگیری شود و منافع آن به غرض معین اختصاص یابد، عین بودن مال موقوف، موقوف باید مملوک باشد" را در مورد شخص حقوقي مورد بررسي قرار دادند. با توجه به اينكه شخص حقوقی شرط عین بودن را دارا می باشد چرا که عین در مقابل منفعت و دین مطرح است نه در مقابل امر اعتباری. شخص حقوقی گرچه خود مالک است نه مملوک ولی آنچه مهم در وقف است اینکه عین دارای منافع در طول زمان باشد و مملوک بودن به این علت شرط شده که اموال دیگران و یا اموری که شرعا نباید در بازار از آن استفاده کرد وقف شود. بنابراين تعریف وقف شامل وقف شخص حقوقی می شود. در ادامه ناقدين نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود درخصوص«وقف شخص حقوقي» مطرح نموده و ديدگاه مطرح شده توسط دكتر رضايي به موضوع مورد اشاره را مورد نقد و بررسي قرار دادند.بازگشت           چاپ چاپ